Pro nás a naše děti

Vážení odborníci, kteří máte vliv na současnou a budoucí podobu české porodní péče,
je nás 1950 a přejeme si změnu.

Vážení zákonodárci, ministře zdravotnictví, ředitelé nemocnic, lékaři porodníci, porodní asistentky, jednatelé pojišťoven a další odborníci, kteří máte vliv na současnou a budoucí podobu české porodní péče, máme několik přání ke změnám v českém porodnictví.

Věříme, že nám jde o stejnou věc: přivádět na svět zdravé děti, které budou i po porodu dále prospívat, a zároveň zajistit jejich maminkám a rodinám co nejvlídnější podmínky před, v průběhu i po porodu. Víme, že se v Česku můžeme spolehnout na kvalitní péči v případě vážných komplikací. Zároveň ale vnímáme nedostatečnost služeb primární péče a podpory přirozeného průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.

Máme tato přání ke změnám v českém porodnictví:

  • Pojišťovnami hrazená informační, tělesná a psychická příprava k porodu podle individuálních potřeb každé těhotné ženy. Možnost absolvovat tuto přípravu u jednoho odborníka. A dále mít možnost nechat se tímto odborníkem vést i v průběhu porodu (pokud to zdravotní stav ženy a dítěte dovolí) a v šestinedělí. Ze zahraničí známe příklad této péče jako kontinuální model péče.
  • Možnost osobního výběru odborníka, který ženu provede porodem a ponese odbornou odpovědnost za jeho průběh (s ohledem na zdravotní stav ženy a dítěte). Pokud odborníci vyhodnotí zdravotní stav ženy a dítěte za dobrý, pak může porod vést odborník na fyziologii porodu. Tato péče je hrazená pojišťovnou. V zahraničí mohou ženy s nízkým rizikem komplikací rodit pod dohledem tzv. komunitních porodních asistentek.
  • Zavést síť spolupracujících odborníků v oblasti porodnictví, kteří se ve svých přístupech vzájemně doplňují. Zajistit více adekvátně vzdělaných, systémově zavedených komunitních porodních asistentek, které mohou vést fyziologický porod na vlastní odbornou odpovědnost. Žádáme o zajištění vzájemné spolupráce všech odborníků, odstranění bariér jejich součinnosti tak, aby si vzájemně předávali ženy do péče podle jejich zdravotního stavu a přání. Žádáme o zprůchodnění komunikace mezi gynekology, lékaři porodníky, nemocničními porodními asistentkami a komunitními porodními asistentkami. Tak, aby žena s ohledem na svůj zdravotní stav dostala vždy co možná nejvíce možností reálného a kvalifikovaného výběru kde, jak a s kým bude rodit. A zároveň aby každý odborník, který ji bude mít v péči, měl veškeré dostupné informace k jejímu případu. V zahraničí existuje systém tzv. komplexní péče o těhotnou ženu, v němž mezi sebou odborníci spolupracují.
  • Zavést zařízení, která nemají nemocniční charakter a jsou uzpůsobena zejména k vedení fyziologických porodů a respektování individuálních potřeb maminek. Na rozdíl od porodnic, kde očekáváme nejvyšší důraz na jejich připravenost ke zvládání komplikací u porodu, v těchto zařízeních se nejvyšší důraz klade na specifické individuální potřeby rodících žen. Zařízení jsou v kompetenci komunitních porodních asistentek a fungují ve spolupráci s porodnicemi a nemocnicemi, kam mohou k péči předávat ženy, jejichž zdravotní stav nebo průběh porodu indikuje komplikace. V zahraničí si zdravé ženy mohou vybrat vedle porodu v porodnici také porod v porodním domě nebo v porodním centru. Žádáme o rozšíření výběru místa porodu právě o porodní domy, centra nebo jiná podobná zařízení.
  • Zpřehlednit všechny možnosti a databázi dostupné péče. Aby těhotné ženy věděly, jaká odborná péče je jim dostupná při porodu a po něm s ohledem na jejich zdravotní stav. Zejména více kvalitních informací o možnostech tzv. primární péče zaměřené na podporu zdravého průběhu těhotenství a přípravy na normální porod. V zahraničí jsou základní informace o možnostech péče vydávány ministerstvem zdravotnictví například prostřednictvím rozcestníkové webové stránky odkazující na poskytovatele péče.

Nejvíce ze všeho si přejeme, abyste ocenili dobrou praxi mezi sebou navzájem a začali spolupracovat na systému komplexní péče, který pro nás a naše děti zajistí bezpečí a svobodu ve výběru péče při tak důležitém okamžiku jako je příchod našich dětí na svět.

Barbora a Jakub Fafílkovi

Svým podpisem se můžete k našemu přání připojit

pronasanasedeti

pronasanasedeti

%%váš podpis%%

Oslovte své známé:

   

Již máme 1950 podpisů.

1,950 Eva Martínková Sezemice
1,949 František Teichmann Praha 10
1,948 Pavlína Baldová Praha
1,947 Kristýna Vrubelová Ždírec nad Doubravou
1,946 Šárka Trauškeová Praha 4 - Šeberov
1,945 Anna Michalová Praha 4
1,944 Michaela Hečková Sokolov
1,943 Žofie Krátká Praha
1,942 Eva Bártová Brno
1,941 Barbira Gottsteinová Ústí nad Labem

K čemu jsou vaše podpisy?

Náš dopis vyjadřuje, co my – rodiče – chceme změnit v českém porodnictví. Zkušenost ze zemí, kde se již podařilo rozšířit možnosti péče v těhotenství, porodu a šestinedělí, ukazuje, že konstruktivní hlas rodičů je potřeba. V Česku již dlouho lobbují porodní asistentky, různá hnutí a jednotlivci jako my za pojišťovnami hrazenou kontinuální péči, za podporu a rozvoj péče komunitních porodních asistentek a vznik porodních domů.

My jsme si přáli, aby se odborníci (včetně komunitních porodních asistentek) sešli u kulatého stolu a reagovali na naše přání. Potěšilo nás, že v září 2021 byla na podnět bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zřízena Komise pro porodnictví za účelem kultivace porodnictví v ČR. V komisi sedí i zástupkyně z Unie porodních asistentek. Podpora porodních asistentek a jejich kontinuální péče je také zanesena v programovém prohlášení nové vlády.

Dopis s našimi podpisy je argument pro odborníky, kteří pro nás lobbují za pojišťovnami hrazenou kontinuální péči komunitních porodních asistentek a vznik porodních domů.