Pro nás a naše děti

Vážení odborníci, kteří máte vliv na současnou a budoucí podobu české porodní péče,
je nás 1953 a přejeme si změnu.

Vážení zákonodárci, ministře zdravotnictví, ředitelé nemocnic, lékaři porodníci, porodní asistentky, jednatelé pojišťoven a další odborníci, kteří máte vliv na současnou a budoucí podobu české porodní péče, máme několik přání ke změnám v českém porodnictví.

Věříme, že nám jde o stejnou věc: přivádět na svět zdravé děti, které budou i po porodu dále prospívat, a zároveň zajistit jejich maminkám a rodinám co nejvlídnější podmínky před, v průběhu i po porodu. Víme, že se v Česku můžeme spolehnout na kvalitní péči v případě vážných komplikací. Zároveň ale vnímáme nedostatečnost služeb primární péče a podpory přirozeného průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.

Máme tato přání ke změnám v českém porodnictví:

  • Pojišťovnami hrazená informační, tělesná a psychická příprava k porodu podle individuálních potřeb každé těhotné ženy. Možnost absolvovat tuto přípravu u jednoho odborníka. A dále mít možnost nechat se tímto odborníkem vést i v průběhu porodu (pokud to zdravotní stav ženy a dítěte dovolí) a v šestinedělí. Ze zahraničí známe příklad této péče jako kontinuální model péče.
  • Možnost osobního výběru odborníka, který ženu provede porodem a ponese odbornou odpovědnost za jeho průběh (s ohledem na zdravotní stav ženy a dítěte). Pokud odborníci vyhodnotí zdravotní stav ženy a dítěte za dobrý, pak může porod vést odborník na fyziologii porodu. Tato péče je hrazená pojišťovnou. V zahraničí mohou ženy s nízkým rizikem komplikací rodit pod dohledem tzv. komunitních porodních asistentek.
  • Zavést síť spolupracujících odborníků v oblasti porodnictví, kteří se ve svých přístupech vzájemně doplňují. Zajistit více adekvátně vzdělaných, systémově zavedených komunitních porodních asistentek, které mohou vést fyziologický porod na vlastní odbornou odpovědnost. Žádáme o zajištění vzájemné spolupráce všech odborníků, odstranění bariér jejich součinnosti tak, aby si vzájemně předávali ženy do péče podle jejich zdravotního stavu a přání. Žádáme o zprůchodnění komunikace mezi gynekology, lékaři porodníky, nemocničními porodními asistentkami a komunitními porodními asistentkami. Tak, aby žena s ohledem na svůj zdravotní stav dostala vždy co možná nejvíce možností reálného a kvalifikovaného výběru kde, jak a s kým bude rodit. A zároveň aby každý odborník, který ji bude mít v péči, měl veškeré dostupné informace k jejímu případu. V zahraničí existuje systém tzv. komplexní péče o těhotnou ženu, v němž mezi sebou odborníci spolupracují.
  • Zavést zařízení, která nemají nemocniční charakter a jsou uzpůsobena zejména k vedení fyziologických porodů a respektování individuálních potřeb maminek. Na rozdíl od porodnic, kde očekáváme nejvyšší důraz na jejich připravenost ke zvládání komplikací u porodu, v těchto zařízeních se nejvyšší důraz klade na specifické individuální potřeby rodících žen. Zařízení jsou v kompetenci komunitních porodních asistentek a fungují ve spolupráci s porodnicemi a nemocnicemi, kam mohou k péči předávat ženy, jejichž zdravotní stav nebo průběh porodu indikuje komplikace. V zahraničí si zdravé ženy mohou vybrat vedle porodu v porodnici také porod v porodním domě nebo v porodním centru. Žádáme o rozšíření výběru místa porodu právě o porodní domy, centra nebo jiná podobná zařízení.
  • Zpřehlednit všechny možnosti a databázi dostupné péče. Aby těhotné ženy věděly, jaká odborná péče je jim dostupná při porodu a po něm s ohledem na jejich zdravotní stav. Zejména více kvalitních informací o možnostech tzv. primární péče zaměřené na podporu zdravého průběhu těhotenství a přípravy na normální porod. V zahraničí jsou základní informace o možnostech péče vydávány ministerstvem zdravotnictví například prostřednictvím rozcestníkové webové stránky odkazující na poskytovatele péče.

Nejvíce ze všeho si přejeme, abyste ocenili dobrou praxi mezi sebou navzájem a začali spolupracovat na systému komplexní péče, který pro nás a naše děti zajistí bezpečí a svobodu ve výběru péče při tak důležitém okamžiku jako je příchod našich dětí na svět.

Barbora a Jakub Fafílkovi

Svým podpisem se můžete k našemu přání připojit

pronasanasedeti

pronasanasedeti

%%váš podpis%%

Oslovte své známé:

   

Již máme 1953 podpisů.

1,953 Dominika Jarešová Praha
1,952 Alexandr Fridrich Olomouc
1,951 Hana Novotná Olomouc
1,950 Eva Martínková Sezemice
1,949 František Teichmann Praha 10
1,948 Pavlína Baldová Praha
1,947 Kristýna Vrubelová Ždírec nad Doubravou
1,946 Šárka Trauškeová Praha 4 - Šeberov
1,945 Anna Michalová Praha 4
1,944 Michaela Hečková Sokolov

K čemu jsou vaše podpisy?

Náš dopis vyjadřuje, co my – rodiče – chceme změnit v českém porodnictví. Zkušenost ze zemí, kde se již podařilo rozšířit možnosti péče v těhotenství, porodu a šestinedělí, ukazuje, že konstruktivní hlas rodičů je potřeba. V Česku již dlouho lobbují porodní asistentky, různá hnutí a jednotlivci jako my za pojišťovnami hrazenou kontinuální péči, za podporu a rozvoj péče komunitních porodních asistentek a vznik porodních domů.

My jsme si přáli, aby se odborníci (včetně komunitních porodních asistentek) sešli u kulatého stolu a reagovali na naše přání. Potěšilo nás, že v září 2021 byla na podnět bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zřízena Komise pro porodnictví za účelem kultivace porodnictví v ČR. V komisi sedí i zástupkyně z Unie porodních asistentek. Podpora porodních asistentek a jejich kontinuální péče je také zanesena v programovém prohlášení nové vlády.

Dopis s našimi podpisy je argument pro odborníky, kteří pro nás lobbují za pojišťovnami hrazenou kontinuální péči komunitních porodních asistentek a vznik porodních domů.